• Sliter du med gjelden din?

    Gjeldsboken hjelper deg å finne en vei ut av uføret!

Gjeldsproblemer?

Det går ikke lang tid fra et gjeldsproblem oppstår til man stiller seg spørsmål av typen: Hva er jeg forpliktet til å betale? Er inkassosalæret lovlig? Kan gjelden være foreldet? Hva innebærer å være kausjonist? Kan jeg hindre eller få utsatt tvangssalget? Har jeg krav på hjelp fra det offentlige? Og hvordan forhandler jeg med kreditorene?

Gjeldsbokens formål er å gi juridisk veiledning for personer med gjeldsproblemer. Boken er inndelt i temahefter og beskriver bl.a. dine rettigheter og plikter, hvor du kan få hjelp, fremgangsmåten ved klage, kreditorforhandlinger, samt noen praktiske råd og vink. Gjeldsboken er utgitt av advokat Vidar Sinding, www.sinding.no.

Last ned temahefter fra Gjeldsboken GRATIS!


Gjeldsboken - Noen gode råd om privatøkonomi

Noen gode råd om privatøkonomi

God og sunn privatøkonomi er en grunnleggende forutsetning for å unngå gjeldsproblemer. Og har du allerede fått problemene i fanget, vil det å foreta kloke og fornuftige valg i fremtiden være helt avgjørende for å komme på rett kjøl. I dette heftet fra Gjeldsboken, får du råd og tips om hvordan du kan unngå å havne i gjeldsproblemer.

Format: PDF – Sider: 11 – ISBN: 978-82-690177-0-0

Last ned gratis hefte

Gjeldsboken - Gjeldsrådgivning fra det offentlige

Gjeldsrådgivning fra det offentlige

Veien til de offentlige kontorene er lang, og mange vet ikke engang hvor de skal begynne å lete. Mange sliter med unødvendige gjeldsproblemer fordi de ikke ber om hjelp. I dette hefte fra Gjeldsboken, viser vi veien gjennom byråkratiet og hva slags hjelp du kan få fra det offentlige.

Format: PDF – Sider: 11 – ISBN: 978-82-690177-1-7

Last ned gratis hefte

Gjeldsboken - Offentlig gjeldsordning

Offentlig gjeldsordning

Gjeldsordningsloven (lov 1992-07-17-99) gir den som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få en gjeldsordning. Hovedvilkåret for å få gjeldsordning er at du er varig ute av stand til å betale gjelden din. I dette hefte fra Gjeldsboken, kan du blant annet lese om hva en gjeldsordning går ut på, vilkårene for å få en gjeldsordning og hvordan du søker.

Format: PDF – Sider: 10 – ISBN: 978-82-690177-2-4

Last ned gratis hefte

Gjeldsboken - Skatte- og avgiftskrav

Skatte- og avgiftskrav

Den klare hovedregelen er at alle skatte- og avgiftskrav må betales. Det kan skje frivillig eller gjennom tvangsinnfordring. I visse situasjoner har myndighetene likevel adgang til å lempe på skatte- og avgiftskrav. I dette hefte fra Gjeldsboken, kan du blant annet lese om de grunnleggende forutsetningen for lemping av skatte- og avgiftskrav.

Format: PDF – Sider: 7 – ISBN: 978-82-690177-4-8

Last ned gratis hefte

Gjeldsboken - Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrente

Betaler du ikke det du skylder til avtalt tid, vil kreditor kunne kreve forsinkelsesrenter (også kalt morarenter). Ved store gjeldsproblemer er det ikke uvanlig at forsinkelsesrenter utgjør en stor andel av den samlede gjelden. I dette hefte fra Gjeldsboken, kan du blant annet lese om hvordan du bør forholde deg til krav om forsinkelsesrente og hvilke lover som gjelder.

Format: PDF – Sider: 7 – ISBN: 978-82-690177-3-1

Last ned gratis hefte

Gjeldsboken - Oppsigelse av banklån

Oppsigelse av banklån

Unnlater skyldneren å betale lånet til avtalt tid, kan banken ha rett til oppsigelse. Virkningen vil være at lånet
må innfris i sin helhet, såkalt førtidig forfall. Vesentlig mislighold er nok den vanligste årsaken til oppsigelse. I dette hefte fra Gjeldsboken, kan du blant annet lese om hvordan du bør forholde deg når banken sier opp banklånet ditt og hvilke lover som gjelder.

Format: PDF – Sider: 6 – ISBN: 978-82-690177-5-5

Last ned gratis hefte

Del gjerne denne siden

Share